© BARBARA BRAUN  © GUNNAR LÜSCH  
René Pollesch, Regisseur & Autor, Berlin 2008
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23